Mediavertegenwoordigers zijn van harte welkom om de Visual Art Rally bij te wonen. Als u een persaccreditatie wilt aanvragen, kan u dat doen via de Centrale Accreditatie Rallysport Nederland (CARNL). U kunt zich tot uiterlijk zondag 26 maart 2023 accrediteren via de onderstaande link, tijdens het evenement is dit helaas niet meer mogelijk:

https://www.knaf.nl/organisatie/media-news/accrediteren-rally

Voordat u het formulier invult leest u de voorwaarden nogmaals goed door, met het indienen van uw aanvraag gaat u akkoord met de spelregels zoals ze hieronder zijn vermeld. Na afloop van uw accreditatieaanvraag ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag per mail. Uiterlijk twee dagen voor de start van het evenement ontvangt u van ons een bevestiging of een afwijzing van uw aanvraag en dient u een afstandsverklaring in te vullen waarin u akkoord gaat met de genoemde spelregels in het document.

Spelregels

– Tot de zondag voor het evenement is het mogelijk om een accreditatie aavraag in te dienen.

– Aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn

– Een perskaart in welke vorm dan ook zal niet direct leiden tot toelating tot het evenement.

Bij de eerste aanvraag van het jaar moet een schriftellijke opdracht van de opdrachtgever worden verzonden naar info@carnl.nl.

Het is verplicht bij uw eerste aanvraag minimaal 4 recente publicaties, screenshots of andere mediabestanden te sturen naar info@carnl.nl welke betrekking hebben op uw werkzaamheden en de Nederlandse rallysport. Dit bij voorkeur in lowRes pdf of de links naar de bestanden. Het versturen van alleen gemaakte foto’s of filmmateriaal heeft geen zin!

– Voor accreditatie komen alleen die mediavertegenwoordigers in aanmerking waarvan de organisatie op redelijkerwijze kan aannemen dat de werkzaamheden zullen leiden tot publicaties over het genoemde rallysport evenementen en bijbehorende kampioenschappen.

– Maximaal 1 maand na het evenement en minimaal 1 week voor het volgende evenement dient u het gepubliceerde materiaal digitaal aan te leveren.

– Er zullen niet meer dan twee vertegenwoordigers per organisatie of titel worden geaccrediteerd, cups maximaal 1.

– Aanvrager dient in het bezit te zijn van een erkende perskaart, dan wel een schrijven kunnen tonen van de verantwoordelijke redactie/redactiechef. 

– Opdrachtgevers worden bij elke aanvraag aangeschreven/gecontroleerd en gewezen op de risico’s en verantwoordelijkheden.

– Er wordt geen accreditatie verleend aan vertegenwoordigers van sponsoren, bedrijven, teams en/of rijders.

– Voor het accrediteren namens een internetsite geldt dat enkel vertegenwoordigers van professioneel opererende redacties toegelaten zullen worden, van sites die aantoonbare nieuwswaarde vertegenwoordigen, die geen commercieel oogmerk dragen met betrekking tot de verkoop van fotomateriaal en die aantoonbaar een aanzienlijke hoeveelheid verkeer genereren van minimaal (gemiddeld) 1000 unieke bezoekers per dag gemeten over het voorgaande twee jaar. Aanvragen van sites die alleen foto materiaal aanbieden of persberichten van derden volgens de copy/past techniek plaatsen zullen afgewezen worden. 

– De betreffende internet site moet rallysport, autosport en/of sport gerelateerd zijn en in het verleden ook publicaties over rallysport hebben gepubliceerd.

– Per internetsite zal slechts 1 vertegenwoordiger geaccrediteerd worden.

– Bij fraude of misleiding zal het niet mogelijk zijn om via een andere opdrachtgever alsnog te accrediteren wat ook geldt voor de resterende evenementen van het betreffende jaar.

– Bij afwijzing van uw aanvraag kan alleen uw opdrachtgever bezwaar indienen maximaal twee dagen voor het evement.

– Tijdens het evenement is het niet mogelijk te accrediteren.

– Een uiteindelijke beslissing tot toelating zal ter discretie van de organisatie genomen worden.

– Het gebruik van drones voor de uitoefening van mediawerk bij rally’s is enkel toegestaan – na voorafgaand overleg met de media verantwoordelijke van de betreffende rally – indien en voor zover wordt gehandeld in overeenstemming met alle door ILT gestelde eisen en/of overige
(wettelijke) eisen betreffende dit gebruik. Het gebruik van drones betekent bovendien de onvoorwaardelijke aanvaarding van aansprakelijkheid voor alle schade die tijdens de rally voortvloeit uit dit gebruik.