Deelnemers

Hoe kan ik deelnemen aan de Visual Art Rally?
Voor deelname aan de Visual Art Rally is een door de KNAF verstrekte rallylicentie nodig. Om deze te behalen dient een rijder een examen van bekwaamheid af te leggen; zowel in theorie als praktijk. Veiligheid en rijvaardigheid staan hierbij centraal. Voor het navigeren volstaat het succesvol afleggen van een theoretisch examen. Daarnaast dienen zowel rijder als navigator medisch goedgekeurd te zijn.

Kan men met iedere auto deelnemen aan de Visual Art Rally?
Nee. Om deel te kunnen nemen aan een rally dienen auto’s gehomologeerd te zijn. Dit betekent kortweg dat een type auto door officiële instanties (zoals de FIA) goedgekeurd moet zijn voor het rijden van rally’s. Veiligheidsvoorzieningen, motorvermogen en productieaantallen zijn hierbij leidend. Voorafgaand aan de Visual Art Rally wordt elke deelnemende rallyauto geïnspecteerd en gekeurd. Dit gebeurd tijdens de technische keuring. Hierbij wordt bekeken of een auto voldoet aan de homologatie. Men mag bijvoorbeeld niet zomaar elk type gordel in de auto gebruiken, maar enkel zoals omschreven binnen de homologatie. Naast een technische keuring wordt ook een geluidskeuring afgenomen. Het aantal decibel dat een deelnemende rallyauto mag produceren is beperkt. Al met al komt er veel bij kijken alvorens een rallyauto op een klassementsproef te zien is.

Rijden alle rallyauto's in hetzelfde klassement?
De Visual Art Rally bestaat uit drie verschillende evenementen: de (reguliere) Visual Art Rally is voor alle moderne rallyauto’s, de Historic Visual Art Rally vormt een speciaal klassement voor historische rallyauto’s ouder dan 25 jaar en de Visual Art Short Rally is een verkort evenement dat vooral voor beginnende en low-budget equipes bedoelt is. De drie evenementen kennen een apart klassement en worden vaak na elkaar verreden op een klassementsproef.

Welke klassen kent de Visual Art Rally?
Type rallyauto’s worden onderverdeeld in verschillende klassen, te weten: RC2, RC3, RC4, RC5 en de RGT. RC2 is de koningsklasse van de nationale rallysport. Hierin rijden de razendsnelle vierwiel aangedreven R5-bolides. Een R5 is net als een WRC speciaal gebouwd voor de rallysport, maar dan gericht op kampioenschappen buiten het WK Rally. Daarnaast rijden auto’s met een motorinhoud van meer dan 2000 cc in deze klasse. RC3 is de klasse waarin snelle auto’s rijden met een motor van 1601 tot 2000 cc. Snelle auto’s met een motor kleiner dan 1600 cc komen uit in de RC4-klasse. Onder snel verstaan we auto’s die speciaal voor snelheid geprepareerd zijn, bijvoorbeeld door gewichtsbesparing of extra spoilerwerk. De allerkleinste rallyauto’s rijden in de klasse RC5. RGT is de klasse voor tweewiel aangedreven GT-auto’s.

Waaruit bestaat een rally-équipe?
Iedere rally-équipe bestaat uit een rijder en een navigator. Er wordt ook wel gesproken over eerste en tweede bestuurder. Dat de rijder zich voornamelijk bezighoudt met sturen moge duidelijk zijn. Tijdens het rijden van een klassementsproef informeert de navigator diens rijder wat voor situaties ze naderen. Dit doet hij of zij door het oplezen van zogenoemde ‘Pacenotes’.  Maar een navigator doet meer: Zo wijst een navigator diens rijder de weg tussen de klassementsproeven door, zorgt de navigator er voor dat het tijdschema gevolgd wordt en waar nodig zorgt de navigator voor mentale ondersteuning en coaching. Gekscherend wordt wel eens gezegd dat de navigator in de auto de baas is. Hoe dan ook; rallysport is bij uitstek een teamsport.

Wat houden de verkenningen in?
Elke rally-équipe krijgt in de week voorafgaand aan de rally op gezette tijden de mogelijkheid om een klassementsproef te verkennen. In de rallysport noemt men dit ‘de verkenningen’. Tijdens de verkenningen dienen rally-équipes zich aan de geldende verkeersregels te houden. Het parcours is immers over openbare wegen uitgezet, maar nog geen afgesloten klassementsproef. Gedurende het verkennen geeft de rijder bij elke situatie aan hoe deze tijdens de rally omschreven moet worden. De navigator noteert deze omschrijving – de Pacenotes – in een notitieblok. Omdat de snelheid tijdens een rally hoog ligt en het omslaan van bladzijden dan niet ideaal is, noteert een navigator de Pacenotes in zo kort mogelijke bewoordingen.

Wat is een klassementsproef?
Een klassementsproef is een uitgezet parcours dat door deelnemers zo snel mogelijk dient te worden afgelegd. Doorgaans is het parcours uitgezet over openbare wegen die tijdens de rally hermetisch afgesloten zijn voor al het overige verkeer. Dit parcours kan zowel verharde als onverharde wegen bevatten. Een klassementsproef wordt ook wel ‘KP’ of ‘proef’ genoemd.

Kan een organisatie zomaar een klassementsproef uitzetten en rijden?
Nee. Voor iedere klassementsproef is een gemeentelijke vergunning nodig. Het organiseren van een klassementsproef is een lang en secuur proces. Met bijzondere aandacht voor veiligheid, logistiek en milieu, wordt bij het organiseren van een klassementsproef nauw samengewerkt met betrokken gemeenten, aanwonenden en instanties. 

Wat is een verbindingsroute?

Een verbindingsroute is de route die deelnemers afleggen tussen twee na elkaar geplande wedstrijdelementen. Dit kan de route van klassementsproef A naar klassementsproef B zijn, maar bijvoorbeeld ook de route van een klassementsproef naar het finishpodium. Deelnemers dienen zich op verbindingsroutes te houden aan de geldende verkeersregels.

Wat houdt de service precies in?

Met servicebeurten wordt het moment bedoeld waarop monteurs tijdens de rally aan de rallyauto mogen sleutelen. In jargon spreekt men kortweg over ‘service’.

Hoe wordt het klassement in een rally opgemaakt?

Tijd is de essentie van rallysport. Het wedstrijdklassement wordt gerangschikt op totaaltijd. De Visual Art Rally wordt gereden volgens een tijdschema. Iedere deelnemer dient zich op straffe van penalty’s te houden aan het voor hen geldende tijdschema. Dit betekent dat deelnemers beperkt de tijd hebben om klassementsproeven af te leggen, verbindingsroutes te rijden en servicebeurten te ondergaan. Eventuele penalty’s in de vorm van straftijd worden opgeteld bij de tijd die men doet over het rijden van klassementsproeven. Straftijd + KP-tijd = totaaltijd. Diegene met de kortste totaaltijd wordt het hoogst gerangschikt. De meeste deelnemers finishen de rally zonder toegevoegde straftijd, waardoor in de regel de equipe die het snelst is op de klassementsproeven de rally wint.

Toeschouwers

Wat is de toegangsprijs voor de Visual Art Rally?
Toegang tot het serviceterrein en de klassementsproeven van de Visual Art Rally zijn geheel gratis! We streven er als organisatie naar dat iedereen de kans moet kunnen krijgen om kennis te maken met de rallysport. Informatiepakketten met daarin een overzichtskaart van de klassementsproeven, een deelnemerslijst en een programma zullen in aanloop naar het evenement op diverse verkooppunten te koop zijn.
Waar kan ik de kaarten en een programma verkrijgen?
Informatiepakketten met daarin een overzichtskaart van de klassementsproeven, een deelnemerslijst en een programma zullen in aanloop naar het evenement op diverse verkooppunten te koop zijn. De verkooppunten zullen we in de weken voor de start van de rally bekend maken onder het kopje ’toeschouwers’.

Zijn alle klassementsproeven toegankelijk?
In de Visual Art Rally zijn alle klassementsproeven toegankelijk voor het publiek. We vragen u wel om uw auto op de door verkeersregelaars aangegeven plaatsen te parkeren en op de klassementsproeven ten alle tijden achter het lint plaats te nemen en te luisteren naar de aanwijzingen van de official ter plaatse. De officials zijn te herkennen aan een gele hes en zorgen ervoor dat u de rally op een veilige plek kan bekijken.

Kan je als toeschouwer overal gaan staan?
Nee. Toeschouwers dienen zich te bevinden in daarvoor bestemde publiekszones. Door middel van aflinting en/ of bebording wordt duidelijk gemaakt waar je als toeschouwer wel of niet mag staan. Luister bovendien ten alle tijden naar de aanwijzingen van de officials ter plaatse. De officials zijn te herkennen aan een gele hes en zorgen ervoor dat u de rally op een veilige plek kan bekijken.

Hoe worden publiekszones bepaald?
Voor elke klassementsproef bestaat een veiligheidsplan waarin wordt opgenomen waar toeschouwers wel en niet mogen staan. Dit plan is opgesteld door specialisten en wordt uitgebreid getoetst door betrokken instanties. Tijdens de rally zorgen officials er voor dat het veiligheidsplan nageleefd wordt. Naleving van dit plan is essentieel om een klassementsproef doorgang te kunnen laten vinden.

Hoe kan ik als toeschouwer bijdragen aan mijn eigen veiligheid?
Iedere organisatie van een rally stelt alles in het werk om veiligheid voor iedereen te waarborgen. Natuurlijk volg je daarom altijd de instructies van de officials ter plaatse op. Desondanks is het goed om ook dan te beseffen dat autosport altijd risico’s met zich meebrengt: Rallyauto’s schieten soms met stenen. Zitten is prettig, maar beperkt het reactievermogen. Kijken door een cameralens geeft altijd een vertekend beeld; de rallyauto is écht sneller dichterbij dan je denkt!

Waar laat ik mijn afval?
Soms kan het voorkomen dat er geen afvalzak of prullenbak ter plaatse is. Wij vragen nadrukkelijk om geen afval achter te laten in de natuur. Dit is slecht voor het milieu en maakt bovendien aanwonenden en landeigenaren (die zo aardig zijn om jou op hun land rally te laten kijken) erg ongelukkig. Tip: Neem van thuis een afvalzak mee.

Waarom rijden er voor de rally uit zoveel andere auto's over het parcours?
Dit heeft te maken met veiligheid. We lichten er een aantal uit: Twintig minuten voor de start passeert de 00-auto, herkenbaar aan het rode zwaailicht. Vanaf dit moment passeren auto’s op snelheid en mogen toeschouwers zich uitsluitend in de publiekszones begeven. Vijftien tot vijf minuten voor de start passeren één of meerdere X-auto’s. X-auto’s geven een indruk van auto’s op redelijke snelheid. Vijf minuten voor de start passeert de 0-auto, herkenbaar aan het oranje zwaailicht en sirene. De 0-auto rijdt bijna op wedstrijdsnelheid, ten teken dat de eerstvolgende auto een deelnemer op volle snelheid is. Deelnemers aan de rally starten om de minuut. Na de laatste deelnemer volgt de sluit-auto, herkenbaar aan een groen zwaailicht. Pas na het passeren van de sluit-auto kunnen toeschouwers zich weer buiten de publiekszones begeven; de klassementsproef is immers voorbij.

Hoe kan ik het wedstrijdverloop volgen?
Tijdens de rally zullen wij via onze Facebook- en Instagram-pagina zo vaak mogelijk met updates komen over het wedstrijdverloop van de rally. Daarbij kan u de tussenstanden volgen via de website rally-results.nl of door middel van de Rallysafe app in de appstore. Ook voorafgaand de klassementsproeven komt er een speciale infoauto voorbij die u voorziet van de laatste informatie en tussenstanden van de Visual Art Rally.

Aanwonenden

Wanneer kan ik van en naar mijn woning?
In de brief die u als bewoner van ons ontvangt of heeft ontvangen in aanloop naar het evenement vindt u de tijden waarop de wegen zijn afgesloten voor het verkeer. Tot een half uur voor de eerste deelnemer en direct na de laatste deelnemer kunt u van- en naar uw woning. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van de pauzes. (U kunt eventueel uw brief nog raadplegen op de pagina over bewonersbrieven)

Waarom wordt de weg al zo vroeg afgesloten?
In de regel wordt de weg ongeveer anderhalf uur voor de eerste deelnemer afgesloten en uiterlijk een uur na de laatste deelnemer weer vrijgegeven. Voordat de deelnemers arriveren is het noodzakelijk dat er enige tijd vrij gemaakt wordt voor de opbouw van diverse veiligheidsmaatregelen. Na afloop zorgt de organisatie er voor dat de weg weer netjes opgeleverd wordt. Zo wordt o.a. het asfalt geveegd.

Hoe kan ik regelen dat ik in een pauze van of naar huis kan?
Mocht u tijdens de pauze naar uw woning terug willen keren, meldt u zich dan bij voorkeur aan de start van de klassementsproef. De locatie is aangegeven in de brief die u heeft ontvangen. Wilt u uw woning of erf verlaten; meldt u zich dan bij de dichtstbijzijnde official (herkenbaar aan een gele hes) of bel met de contactpersoon aanwonenden op telefoonnummer: (binnenkort beschikbaar)

Wat te doen bij calamiteiten?
Mocht zich tijdens de rally een calamiteit voordoen, dan kunt u op dat moment contact opnemen met de official bij uw woning, of met het rallycentrum telefonisch bereikbaar onder nummer: (binnenkort beschikbaar). In overleg met u en de proevenchef, zullen wij dan de proef stil leggen. Bel bij noodsituaties altijd eerst 112.

Hoe is de bereikbaarheid van mijn woning gewaarborgd bij een noodgeval?
Bij een noodgeval zal de proef direct stil gelegd worden. Bij de start van elke klassementsproef is een ambulance aanwezig die aangestuurd kan worden door de 112 centrale. Deze kan ook ingezet worden voor medische hulpverlening langs de proef die niet direct met de rally te maken heeft.

Waarom maken de rallywagens zo veel geluid en wat kan ik hier tegen doen voor mijn dieren?
Sommige deelnemers maken gebruik van een systeem dat knallen genereert wat vergelijkbaar is met vuurwerk. Zo mogelijk kunt u proberen om uw dieren hier op voor te bereiden, bijvoorbeeld door muziek in de stal te draaien.

Wie vergoedt eventuele schade die ontstaan is als gevolg van de rally?
Na afloop van de rally bekijkt de organisatie samen met de gemeente of de wegen weer in dezelfde staat zijn opgeleverd als voor de rally. Eventuele schades worden dan ook geregistreerd. Wanneer er onverhoopt door de rally schade aan één van uw eigendommen is ontstaan, verzoeken wij u dit na afloop van de rally te melden door contact met ons op te nemen. De organisatie maakt dan een afspraak met u om de schade te verhelpen of te vergoeden.

Kan ik compensatie krijgen, omdat de weg waar aan ik woon een deel van de dag is afgesloten?
Helaas is het niet mogelijk om hier een compensatie voor aan te vragen. De organisatie doet zijn uiterste best om de tijden van afsluiting zo kort mogelijk te houden en om tussendoor momenten vrij te maken, waarin u van en naar uw woning of bedrijf kan.

Hoe zit het met eventuele postbezorging of melkontvangst tijdens de rally?
PostNL en diverse RMO bedrijven worden door de organisatie vroegtijdig geïnformeerd over de rally en daarmee gepaard gaande afsluitingen. De ervaring is dat deze bedrijven de stremmingen verwerken in hun planning en momenten van postbezorging of melkontvangst hier op aanpassen.

Waarom worden er vooraf bakens of ander materiaal langs het parcours geplaatst?
Veiligheid is het belangrijkste onderdeel van de rally. De organisatie weet elk jaar een groot aantal verbeteringen door te voeren om de veiligheid te vergroten, want het gaat er natuurlijk om, om met zoveel mogelijk deelnemers veilig de finish te halen. De organisatie plaatst deze (fluorescerende) bakens, maar ook boorden, indicatoren, etc. om te voorkomen dat tijdens de rally de bermen beschadigen. Veelal worden de bakens en materiaal een dag voor de rally geplaatst, omdat het van belang is dat deze bakens al tijdens de verkenningen van de deelnemers aanwezig zijn. Op die manier kunnen zij in de aantekeningen al meenemen dat het niet mogelijk is om de bochten te snijden. Tijdens deze periode zal de weg NIET afgesloten zijn en dienen de deelnemers zich te houden aan de normaal geldende verkeersregels. De organisatie zal tijdens deze tijdstippen extra toezicht houden om de overlast zo veel als mogelijk te beperken.